Parning har skett i Pingsthelgen med SE*Teddynallens Helen BSH b33 och SE*Furebos Alladin BLH ns 2133.

Dräktighet kan konstateras i början av juli.

SE*Teddynallens Helen.BSH b33, HCM normal, HD normal, PKD fri. Blodgrupp A, långhårsbärare

SE*Furebos Alladin. BLH sn 2133, Blodgrupp A (bärare av B) HCM normal, HD normal, PKD fri

Den planerade kullen kan bli både korthår och långhår samt tabbymaskade eller solid maskade, i färgerna brun/svart, choklad, silver. Endast colourpoint.